HỆ SINH THÁI THUỘC D-IMS
TẦM NHÌN TOÀN CẦU

Dinh lang (CEO AND FOUNDER)

IMS là ước mơ của tôi và tôi luôn cố gắng tìm tất cả các mảng  ghép tạo nên IMS.


DỰ ÁN

  • ​TOÀN CẦU

  • VIỆT NAM

D-IMS GLOBAL tập trung vào các lĩnh vực tiếp thị bao gồm bán hàng và tiếp thị trên quy mô toàn cầu vào năm 2020.

  • Mạng lưới tiếp thị sản phẩm số.
  • Mạng lưới tiếp thị sản phẩm hiện hữu.
  • Hệ thống bán hàng e commerce & membership
  •  Review content System

TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN

SẼ CẬP NHẬT SỚM

CONTACT

2020 D-IMS TOÀN CẦU